Pro média

Tisková konference Fóra zdravé výživy V hlavní roli ženy

12. října 2017 se v dopoledních hodinách uskutečnila tisková konference Fóra zdravé výživy s podtitulem “V hlavní roli ženy”. Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., doc. MUDr. Tomáš Fait, PhD. a nutriční terapeutka Věra Boháčová, DiS. mluvili s novináři na téma menopauza.

V životě ženy je několik mezníků, kdy by svému zdraví měla věnovat ještě větší pozornost než obvykle. Jedním z nich je klimakterium, kterým část žen projde zdánlivě bez obtíží. Zároveň však toto období může být zcela zásadní pro vznik některých vážných onemocnění. Dobrou zprávou je, že řadě z nich lze poměrně spolehlivě a snadno předejít. Jaká jsou tedy zdravotní rizika žen v období kolem menopauzy? Jaké by měly být ideální zdravotní parametry žen v tomto období a jak se dají ovlivnit? Může hormonální substituční terapie pomoci, nebo ublížit? Jaká jsou nejnovější doporučení v této oblasti? Jak může pomoci pohyb nebo jídelníček a kde dělají ženy největší chyby?

Tyto a mnohé další otázky byly zodpovězeny během tiskové konference. Odborníci zástupce médií seznámili s průběžnými výsledky a zkušenostmi z právě probíhajícího edukačního projektu zaměřeného na ženy, pozvali na setkání u příležitosti Světového dne menopauzy a představili informační a poradenskou stránku nejen pro ženy.

Kompletní tiskové materiály:

Tisková zpráva V hlavní roli ženy
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.: V hlavní roli ženy
Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.: Hormonální terapie ano, či ne?
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.; Mgr. Tamara Starnovská; Věra Boháčová, DiS.: O životosprávě

Tisková konference byla realizována za finanční podpory dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2017.

 

Ztraceno v přechodu – tisková konference Fóra zdravé výživy

prezentace-titulka

15. listopadu 2016 proběhla poslední letošní tisková konference Fóra zdravé výživy, tentokrát na ryze ženské téma, kterým bylo klimakterium. Se zástupci médií hovořili doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. z Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol, předseda České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP; doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., z Interní kliniky 2 LF UK a FN Motol, LVA IKEM a předseda Fóra zdravé výživy a Mgr. Tamara Starnovská, vrchní nutriční terapeutka Thomayerovy nemocnice a členka Fóra zdravé výživy. Klimakterium (přechod) je spojeno s řadou změn, zejména hormonálních. S nimi však souvisí změny další. A všechny mohou významně ovlivnit zdraví ženy. Už jen proto, že je to období, ve kterém žena stráví až třetinu svého života. Jak vidí zdravotní potíže a rizika v klimakteriu odborníci a jak samotné ženy? Je řešením hormonální substituční terapie? Může pomoci i pohybová aktivita nebo složení jídelníčku? Na tyto a mnohé další otázky odpověděli odborníci během tiskové konference. Vysvětili často zaměňované pojmy jako menopauza a klimakterium, seznámili zástupce médií s výsledky průzkumu mezi ženami, pro které jsou otázky kolem přechodu aktuální, a přidali svůj pohled specialistů. Jedním z hlavních témat byly zásady správné životosprávy žen v tomto období, protože hraje v období klimakteria velmi významnou roli.

Tiskové materiály:

tisková zpráva Ztraceno v přechodu
doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.: Přechod z pohledu gynekologa
doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.: Ženy v riziku
Mgr. Tamara Starnovská: Životospráva jako účinná zbraň

Tisková konference byla realizována za finanční podpory dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2016.