Poradna

Máte-li dotaz týkající se menopauzy, zdraví, výživy a životosprávy, zeptejte se odborníků.

Na Vaše dotazy budou odpovídat:

Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
gynekolog, Gynekologicko porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, předseda České menopuzální a andropauzální společnosti

Svůj dotaz na docenta Faita můžete směrovat do poradny zde.

 

 

 

Doc. MUDr. Jan Piťha, Csc.
kardiolog, Interní klinika FN Motol, Centrum experimentální medicíny IKEM, předseda Fóra zdravé výživy

Svůj dotaz na docenta Piťhu můžete směřovat do poradny zde.

 

 

 

PhDr. Tamara Starnovská
nutriční terapeutka, předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče, z. s., členka Fóra zdravé výživy

Svůj dotaz na PhDr. Starnovskou můžete směřovat do poradny zde.

 

 

 

 

O fytofarmakách v gynekologii (včetně problematiky menopauzy) hovořil v Sama doma, dne 23. 5. 2017 docent Fait. Záznamy rozhovorů si můžete přehrát zde. Zároveň odpovídal na dotazy na chatu, který můžete shlédnout zde.